hoofding BEVER BIEVENE

Bond van de GEPENSIONEERDEN 

We richten ontspanningsnamiddagen in voor personen van de derde leeftijd, elke eerste dinsdag van de maand om 14 uur in zaal Camargo.

Contact: Marie-Elise Vanderkelen

Bestuursleden:

Vanderkelen Marie-Elise
Debleser Gaston
Deganseman Madeleine
Vandroogenbroeck Cécile

BIBBEM Bever in beweging - Biévène en mouvement 

Deze vereniging voor medioren en senioren werd begin 2007 gesticht door Jeannine d’Aneaux, Raymond Soudan en Jean-Pierre Coomans.

Ons doel is het inrichten van allerlei activiteiten zoals wandelingen met gids, daguitstappen, fietstochten, voordrachten, computerlessen, taallessen, creatieve ateliers, …
 

Contact:

Deschuyteneer Marie-Jeanne - Tel: 054 58 02 52 - E-mail: marie.deschuyteneer@telenet.be

Bestuursleden :

Deschuyteneer Marie-Jeanne Voorzitter - Secretaris - schatbewaarder
Frisch Omer  
Vanderkelen Marie-Elise  

KRIJGSGEVANGENEN BEVER 

Deze vereniging werd gesticht vóórhet einde van de 2de Wereldoorlog door Omer en Gustave LESCREVE, Remy DESCHUYTENEER, Victor SERMEUS, Albert VANDERKELEN, Albert HEREMANS, Maurice DUBOIS en Jules TIMMERMANS.
De stichters waren voorheen aangesloten bij «Les Prisonniers de Guerre» in Lessen.
Na de oorlog waren ze aangesloten bij de Nationale Federatie van Krijgsgevangenen in Brussel.

Bijna alle krijgsgevangenen van Bever sloten zich aan. Ere-voorzitter was Paul DELMEE.
Andere leden waren: Omer BOCKESTAEL, Jules DEBLESER, Paul DEPRETER, Joseph DOOMS, Maurice DUBOIS, Joseph GODDERIE, Léonce JACOBS, Georges LANNEER, Pierre LETOUCHE, Emile OST, Robert PENNINCKX, Maurice PEREMANS, Octave PEREMANS, Sylva PROVEZ, Aloïs ROELS, Oscar LEQUEUX, Remy SAUVAGE, Nery THIBAUT, Edouard TIMMERMANS, Victorien VANDERCAMMEN, Albert VANDERPUTTEN, Gustaaf VANDERPIJPEN, Denis VANDROOGENBROECK en Sylva WEVERBERGH.
 

Contact: Marie-Elise VANDERKELEN- Tel: 054 58 85 57