hoofding BEVER BIEVENE

Seniorenraad 

De Seniorenraad heeft een adviserende rol naar plaatselijk, regionaal, provinciaal en nationaal beleid met betrekking tot alle seniorenproblemen en een stimulerende rol naar overheden, verenigingen, diensten en individuen.

DOELSTELLINGEN

  • onderzoeken van behoeften van senioren in de lokale samenleving 
  • signaleren van behoeften en knelpunten aan gemeentebestuur
  • opvolging van de realisatie van de beslissingen
  • informeren van senioren over gemeentelijke beslissingen en voordelen die hun aanbelangen
  • hulp bieden bij administratieve aangelegenheden 
  • overleggen en coördineren met andere ouderenverenigingen 
  • samenwerken met andere adviesorganen 

 

Samenstelling

  Voorzitter  
Boeckmans Marie-Louise Secretaris  
Silverans Jean-Jacques Adjunct-penningmeester  
Deganseman Madeleine Lid  
Duverger Denise Lid  
Beké Jean-Pierre Lid  
Vanderkelen Marie-Elise Lid  
Pelst Jackie Lid  
Somer François Lid  
Stevens Vera Administratief bediende Senioren niet-stemgerechtigd lid

 

 

 

 

 

FedOS vzw streeft er naar om +50-ers, en ouderen in het algemeen, zoveel mogelijk te laten participeren aan het sociaal-cultureel leven in Vlaanderen & Brussel (www.fedos.be) . Neem alvast een kijkje op www.cultuurpauze.be ; een initatief van FedOS vzw.