Seniorenraad 

De Seniorenraad heeft een adviserende rol naar plaatselijk, regionaal, provinciaal en nationaal beleid met betrekking tot alle seniorenproblemen en een stimulerende rol naar overheden, verenigingen, diensten en individuen.

DOELSTELLINGEN

  • onderzoeken van behoeften van senioren in de lokale samenleving 
  • signaleren van behoeften en knelpunten aan gemeentebestuur
  • opvolging van de realisatie van de beslissingen
  • informeren van senioren over gemeentelijke beslissingen en voordelen die hun aanbelangen
  • hulp bieden bij administratieve aangelegenheden 
  • overleggen en coördineren met andere ouderenverenigingen 
  • samenwerken met andere adviesorganen 

 

Samenstelling

Duverger Denise Voorzitter  
Silverans Jean-Jacques Adjunct-penningmeester  
Beké Jean-Pierre Lid  
Vanderkelen Marie-Elise Lid  
Stevens Vera Administratief bediende Senioren niet-stemgerechtigd lid

 

 

 

 

 

FedOS vzw streeft er naar om +50-ers, en ouderen in het algemeen, zoveel mogelijk te laten participeren aan het sociaal-cultureel leven in Vlaanderen & Brussel (www.fedos.be) . Neem alvast een kijkje op www.cultuurpauze.be ; een initatief van FedOS vzw.