hoofding BEVER BIEVENE

Jeugdraad 

De Jeugdraad heeft als taak het College te adviseren omtrent alle thema’s die kinderen en jongeren aanbelangen. Naast het formuleren van adviezen richt de jeugdraad ook zelf activiteiten in. Zo wil de jeugdraad een gevarieerd aanbod van activiteiten in de gemeente realiseren.

Gemeentelijk jeugd- en sportsubsidieregelment 2020 - 2025

Samenstelling

Craps Kaat Voorzitter kaatcraps@telenet.be
Lenoir Jason    
Reygaerts Peggy    
Vanderputten Melissa    
Vandermaelen Tatiana    
Janquart Lynn    
Dehantschutter Corentin    
Godaert Nathan    
Sermon Seppe    
Lumanga Eto Nissa    
Dejonghe Neeraj    
Schoemans An Administratief bediende Jeugd niet-stemgerechtigd lid
Cattie Kristof Schepen van jeugd niet-stemgerechtigd lid