hoofding BEVER BIEVENE

Preventiedienst Pajottenland 

Wat?

Preventiedienst Pajottenland is een intergemeentelijke preventiedienst/ eenmansdienst in de 6 gemeenten van het Pajottenland (Galmaarden, Bever, Herne, Pepingen, Lennik, Gooik). Het is een gratis, laagdrempelige dienstverlening op de eerste lijn. 

Sinds 2020 werkt de preventiedienst voor de eerstelijnszone Pajottenland en dit omvat de gemeenten Bever, Galmaarden, Lennik, Gooik en Herne. 

Thema's

De preventiedienst volgt de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid.

De taken van de preventiewerker bestaan uit sensibiliseren van de bevolking, doorverwijzen van mensen of hun naasten die geconfronteerd worden met een verslavingsprobleem, opvolgen van de gemeentelijke fuifreglementen, verzorgen van infoavonden, opvolgen van Vlaamse campagnes en campagnes vanuit VAD , jeugdwerk en scholen informeren over preventiemateriaal en inspelen op lokale noden. Dit met als doel het welzijn van de bevolking te bevorderen.

Enkele concrete voorbeelden die intussen zijn ingeburgerd in het Pajottenland: carnavalbussen Pajottenland, feestbussen Pajottenland eindejaar, fuifcoach opleiding, MEGA fuif, fuifbanners, infosessie op kamp, ontdekkingsbrunch Pajottenland, leeftijdsbandjes alcoholwetgeving, mocktail workshops, plaatsbezoeken bij evenementen enz…..

Bij aanvraag van vormingen is de afspraak dat de kosten voor de lesgever worden doorgerekend aan de aanvrager. De praktische organisatie van de vorming wordt gratis uitgewerkt door de preventiedienst.
Ook studenten vinden hun weg naar de preventiedienst voor gratis ondersteuning van hun werkje voor school of een leuk interview.
Een gratis infostand is tevens mogelijk bij een lokaal evenement.

Elke deelnemende gemeente draagt financieel bij aan de werking van de preventiedienst, op basis van het aantal inwoners. Daarbovenop kunnen we vanuit de Vlaamse overheid rekenen op een subsidie voor onze preventiewerking.

Wat zit niet in het aanbod van de preventiedienst?                                                                                       

Wat de preventiewerker NIET doet is het aanbieden van hulpverlening (therapie, begeleiding) en het geven van juridisch advies (nakijken proces verbaal, contacteren jeugdrechtbank,…), diefstalpreventie, burenbemiddeling, noodplanning, …..

De preventiewerker heeft louter een adviesfunctie.

Huisbezoeken worden niet georganiseerd. Uiteraard is het mogelijk om in het gemeentehuis, het OCMW, de school, …. in uw gemeente een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Vaste zitdagen in elke gemeente zijn er niet. De huisvesting van de preventiedienst is in Gooik, in het gemeenschapscentrum De Cam.

Veiligheidspartner

De preventiewerker is geen politiemedewerker en biedt tevens geen permanentie tijdens weekends of feestdagen.
Deelnemen aan coördinatie – en evaluatievergaderingen en aanreiken van tips voor veilig uitgaan is een vaste waarde in de werking.

Hoe contact nemen?

U kunt zowel telefonisch, per mail of in een privé facebook bericht contact opnemen.De preventiedienst werkt steeds op afspraak zodat discretie kan gewaarborgd worden.

Bianca Vanreepinghen
Intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland
G.C.De Cam
Dorpsstraat 67
1755 Gooik

0473/ 88 62 57
Bereikbaar op weekdagen tussen 9u en 17u

preventie@pajottenland.be
bianca.vanreepinghen@gooik.be
www.facebook.com/intergemeentelijkepreventiewerkerpajottenland