Katholieke erediensten 

Parochie St-Martinus (centrum)

Pastoor E.H. Kris Meskens - Tel. : 054 56 64 38

Eucharistieviering : zaterdag om 17u30

Kerkfabriek : Paul Maesfrancx - 054 58 89 28

 

Parochie St-Gereon (Akrenbos)

Geen eucharistievieringen meer op Akrenbos