hoofding BEVER BIEVENE

Cultuurraad 

De Cultuurraad is het officiële adviesorgaan van de gemeente voor alles wat met cultuur te maken heeft. Dit orgaan staat in voor het adviseren van de gemeente, maar ontwikkelt daarnaast ook een eigen werking rond specifieke thema's.

 

Administratief bediende Cultuur

Myriam Vanholder

 

Samenstelling

Deschuyteneer Marie-Jeanne Voorzitter, Secretaris marie.jeanne.deschuyteneer@telenet.be
Durang Anna Penningmeester  
Sauvage Georges Lid  
Vandormael Liesbeth Lid  
Beké Jean-Pierre Lid  
Duverger Denise Lid  
Wielant Annemie Lid  
Pelst Jackie Lid  
Durieux Cindy Schepen van Cultuur niet-stemgerechtigd lid
Vanholder Myriam Administratief bediende Cultuur niet-stemgerechtigd lid

 

 

 

 

FedOS vzw streeft er naar om +50-ers, en ouderen in het algemeen, zoveel mogelijk te laten participeren aan het sociaal-cultureel leven in Vlaanderen & Brussel. Neem alvast een kijkje op www.cultuurpauze.be ; een initatief van FedOS vzw.