Brandweer 

Bent u slachtoffer of getuige van een ernstig ongeval, ziekte, brand of ander levensbedreigend onheil?
Bel 112.

De gemeentelijke en stedelijke brandweerkorpsen zijn sinds 1 januari 2015 hervormd en opgegaan in grotere, overkoepelende structuren: de brandweerzones.

Uw gemeente wordt beschermd door de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

De nieuwe organisatie houdt ook in dat een groot aantal diensten gecentraliseerd werden en uw plaatselijke brandweerkazerne niet meer rechtstreeks bereikbaar is, doch enkel via een aantal algemene contactmogelijkheden.

Voor alle inlichtingen rond de werking van de brandweer en de manier waarop u contact kan opnemen, surft u naar de website www.vlaamsbrabantwest.be

 

OPROEPNUMMERS

Voor dringende oproepen (brand en ziekenwagen): noodnummer 112
Voor niet-dringende oproepen (wespen, wateroverlast, stormweer...) : het e-loket via de website www.vlaamsbrabantwest.be

Voor administratieve vragen: 02 451 49 11 of contact@zvbw.be