hoofding BEVER BIEVENE

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door Van de Vyver Wim en Krikilion Jelien, voor bijstellen van een verkaveling (lot1)
Adres: Eeckhout 15D, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie A, nr 932a
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 30 september 2019 tot en met 29 oktober 2019, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door Sonck Guy en Cornet Brigitte, voor het verbouwen van een woning en bijgebouw (met functiewijziging) 
Adres: Ghesuele 10, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie B, nrs 460,461b,466d,467d
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 14 oktober 2019 tot en met 13 november 2019, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket.