hoofding BEVER BIEVENE

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door Flamand Bruno en Mabuila Daniëlle, voor bouwen van een eengezinswoning (afwijking maximum kroonlijsthoogte thv de bouwlijn, toegang woning op maaiveld en uitgraven talud)
Adres: Commijn 36F, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie C, nrs 45f (lot2)
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 24 juli 2019 tot en met 23 augustus 2019, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket.