hoofding BEVER BIEVENE

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning 

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door Roelants Chantal voor terrasoverkapping, met afwijking verkavelingsvoorschriften.

Adres: Ter Eecke 20, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie A 671p (lot 5)

Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 22/04/2022 tot en met 21/05/2022, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 op afspraak.

Dit dossier kan ook geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het Omgevingsloket.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning 

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door De Hertog Edwin en Vanderhulst Els voor heraanvraag: bouwen nieuwbouwwoning.

Adres: Akrenbos 109, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie E 1358 f2, g2, k2, l2 (lot 5 en 6)

Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 25/04/2022 tot en met 24/05/2022, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 op afspraak.

Dit dossier kan ook geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het Omgevingsloket.