hoofding BEVER BIEVENE

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een veranda en het verfraaien van een bijgebouw, ingediend door Vanholder Eddy.
Adres: Romont 30b, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie C 567h

Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 11 maart 2020 tot en met 9 april 2020, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 of op afspraak.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket.

Het Noodbesluit omgevingsvergunning ten gevolge van de coronacrisis heeft alle lopende openbare onderzoeken opgeschort op 24 maart. Ze zullen worden verdergezet op 24 april 2020.