hoofding BEVER BIEVENE

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning  

De gemeente Bever heeft een aanvraag ontvangen, ingediend door VAN DER BRACHT Wim – FERBIEST Katrien voor herbouw woning en bijgebouwen, na slopen bestaande gebouwen en verhardingen.
Adres: Bloemendael 4, 1547 Bever, kadastraal gekend als enige afdeling, Sectie A 443d, 4426g, 444k, 444l.
Beslissende overheid : college van burgemeester en schepenen.
Periode : van 04/02/2021 tot en met 06/03/2021, bij de dienst omgeving van de gemeente, Plaats 10, 1547 Bever, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 op afspraak.

Dit dossier kan ook geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen, Plaats 10, 1547 Bever, of via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het Omgevingsloket.