hoofding BEVER BIEVENE

Plan-MER stroomgebiedbeheerplannen 

Het ontwerp-plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 is vanaf 15/09/2020 tot 14/03/2021 consulteerbaar op www.volvanwater.be

Het MER-rapport wordt publiek gemaakt op www.mervlaanderen.be door het Team Mer van het Departement Omgeving waar u tevens meer informatie i.v.m. milieueffectrapportage kan terugvinden.