hoofding BEVER BIEVENE

Uittreksels uit geboorte-, overlijdens- of huwelijksregister 

Een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand is een uittreksel van persoonsgegevens die in een akte vermeld staan.
Er zijn verschillende vormen mogelijk van een uittreksel van de burgerlijke stand.
De op het afschrift vermelde gegevens zijn afhankelijk van de reden waarvoor u het uittreksel nodig hebt.
Bij de aanvraag van een uittreksel, moet u dus het doel opgeven, zodat we kunnen uitmaken welke gegevens op het uittreksel moeten worden vermeld.

Voorbeelden van een uittreksel zijn:

 • Een uittreksel uit het geboorteregister.
  Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is geboren.
   
 • Een uittreksel uit het huwelijks/echtscheidingsregister (partnerregistratie).
  Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden e.d.
   
 • Een uittreksel uit het overlijdensregister.
  Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand overleden is.
  Als u bijvoorbeeld wilt hertrouwen en uw vorige partner is overleden, dan heeft u een uittreksel van overlijden nodig.

U kan alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte en huwelijk) heeft plaatsgevonden, een uittreksel uit de burgerlijke stand verkrijgen.