hoofding BEVER BIEVENE

Het rijbewijs 

Voor het besturen van een motorvoertuig (auto, motorfiets of bromfiets, tractor...) hebt u een rijbewijs nodig, afgeleverd door de dienst rijbewijzen.
Dit rijbewijs kan u krijgen na het afleggen van een theoretische en/of een praktische proef.
Bij het aanvraagformulier voor een Europees/Belgisch rijbewijs kunnen we de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken.
Wilt u dit wijzigen, moet u dan ook één recente kleurenpasfoto meebrengen. (het hoofd dient frontaal, tegen een lichte egale achtergrond, te worden afgebeeld)
Bij een internationaal rijbewijs moet u altijd één recente pasfoto meebrengen.
Rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en internationale rijbewijzen worden door een externe firma aangemaakt.
Daardoor kan het enkele dagen duren voordat u uw rijbewijs kan afhalen.

A. Voorlopige rijbewijzen:

De praktische rijexamens kunnen pas vanaf de leeftijd van 18 jaar worden afgelegd. Dit geldt voor de beide modellen.

A 1. Het model 18 maanden:
- vanaf 18 jaar
- geslaagd zijn voor het theoretisch examen
- eerst 20 praktijklessen volgen bij de rijschool
- pas daarna komt u het voorlopig rijbewijs aanvragen. (MOET u meebrengen: attest theorie examencentrum + bekwaamheidsattest rijschool)
- u mag daarna zonder begeleider verder oefenen
- stage minimum 3 maanden
- dit model kan niet worden verlengd en kan slechts één keer worden verkregen

meebrengen:
- attest theorie examencentrum + bekwaamheidsattest rijschool
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 25 euro

Theorie kan u al vanaf de leeftijd van 17 jaar afleggen in het examencentrum.
Deze examens blijven 3 jaar geldig.

A 2. Het model 36 maanden:
- vanaf 17 jaar
- geslaagd zijn voor het theoretisch examen
- ofwel worden er geen praktijklessen gevolgd bij de rijschool
- ofwel volgt u een basisopleiding van 6 uren praktijk in de rijschool
- elke erkende rijschool dient een opleiding aan te bieden van maximum 6 uren praktische rijlessen waarvan de inhoud wordt bepaald in ministeriële - omzendbrief
- steeds met begeleider oefenen (hou rekening met de voorwaarden)
- stage minimum 3 maanden (examen afleggen vanaf 18 jaar)
- dit model kan meermaals verkregen worden, wel telkens terug theorie afleggen als de einddatum van het theoretisch examen vervallen is

meebrengen:
- attest theorie examencentrum
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 25 euro

Theorie kan u al vanaf de leeftijd van 17 jaar afleggen in het examencentrum.
Deze examens blijven 3 jaar geldig.

B. Rijbewijzen:

B.1. Omwisseling van oud model naar kaartmodel

Vanaf april 2013 schakelde de gemeente Bever over naar de rijbewijzen van het kaartmodel.
Deze zijn 10 jaar geldig, uitgezonderd de rijbewijzen met medische rijgeschiktheid.  

Wil u dit aanvragen, kan u zich wenden tot de dienst rijbewijzen.
meebrengen:
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 25 euro
- uw huidig rijbewijs

B.2. Verlies/Diefstal van het rijbewijs

U doet eerst aangifte bij de politie
meebrengen:
- attest van aangifte van verlies of diefstal (verkregen bij de politie)
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 25 euro

B.3. Hernieuwing van de medische rijgeschiktheid - groep 2 (rijbewijzen C - CE - D - DE)

U ondergaat eerst een medische keuring bij een erkende geneesheer (meestal via de werkgever)
U wendt zich tot de dienst rijbewijzen van de gemeente Bever.
meebrengen:
- het rijgeschiktheidsattest groep 2 (afgeleverd door de erkende medische keuringsdienst)
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 25 euro
- uw huidig rijbewijs

B.3. Hernieuwing van de medische rijgeschiktheid - groep 1 (rijbewijzen A - B - BE)

U ondergaat eerst een medische keuring.
U wendt zich tot de dienst rijbewijzen van de gemeente Bever.
meebrengen:
- het rijgeschiktheidsattest groep 1 (afgeleverd door de geneesheer)
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 25 euro voor de eerste aanvraag, nadien is het gratis
- uw huidig rijbewijs

B.4. Internationale rijbewijzen

Wil u dit aanvragen, kan u zich wenden tot de dienst rijbewijzen.
meebrengen:
- 1 pasfoto
- 21 euro
- uw huidig rijbewijs
- het eventueel vervallen internationaal rijbewijs

Het internationale rijbewijs is 3 jaar geldig. 
Let op:
- het Europees/Belgisch rijbewijs moet nog geldig zijn, want dit wordt vermeld op het internationale rijbewijs.
- in het buitenland moet u steeds in het bezit zijn van zowel het internationaal rijbewijs als het Europees/Belgisch rijbewijs.

Voor informatie over alle categorieën van rijbewijzen: www.belgium.be/nl/mobiliteit/rijbewijs/categorieen/
Voor informatie over het Belgisch verkeersreglement: www.wegcode.be

 

Dienst rijbewijzen - Hilde Rossignol