hoofding BEVER BIEVENE

Erkenning van een kind 

Een kind erkennen is een verklaring in authentieke vorm, waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap tussen hem (of haar) en dit kind bestaat. Het is een eenzijdige rechtshandeling die alleen een beslissing van de erkenner vereist.
De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de erkenning door de vader of moeder vast in een erkenningsakte. De erkenning heeft dezelfde wettelijke gevolgen (vb. op vlak van erfrecht) dan voor een kind geboren uit een huwelijk tussen de moeder en de vader. In dat laatste geval gebeurt de erkenning automatisch.

Een erkenning kan gebeuren:

- voor de geboorte
Vader en moeder zijn niet gehuwd en wonen al dan niet samen. De vader erkent het kind, met toestemming van de moeder.

- tijdens de geboorteaangifte

- na de geboorte
De vader kan een kind erkennen als er geen vader in de geboorteakte vermeld wordt of als de oorspronkelijke vaderlijke afstamming is vernietigd na ontkenning van het vaderschap.

Beide ouders dienen aanwezig te zijn.