hoofding BEVER BIEVENE

Afstand van organen 

Iedereen komt bij wet in aanmerking voor het afstaan van organen en weefsels na het overlijden.
Hiervoor moet men wel de uitdrukkelijke toestemming geven, net zoals men verzet kan aantekenen tegen het wegnemen van organen en weefsels.

Het afstaan van organen en weefsels is de eerste stap in de transplantatie.
Het is een van de mooiste gebaren van solidariteit, omdat het de dood overstijgt.

Het gebrek aan organen en weefsels is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties.
Er zijn onvoldoende donors om aan de behoefte in België te voldoen.
Gevolg: steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden.

Sinds 1 juli 2020 kan u nog steeds uw gemeente vragen om uw verklaring te registreren, maar u kan het direct zelf doen, online, via het portaal MijnGezondheid.be(externe link).