hoofding BEVER BIEVENE

Heb je een vraag over een waterloop in Vlaams-Brabant? 

Vind je zwerfvuil in een beek? Of belemmert een overmatige plantengroei het stromen van het water?

Met klachten of vragen over waterlopen kunnen inwoners terecht bij het ‘infopunt waterlopen’.

www.vlaamsbrabant.be/infopuntwater

Mail naar infopuntwater@vlaamsbrabant.be of Gebruik het online formulier

Wij beheren onze waterlopen met zorg

We beheren als provincie Vlaams-Brabant 1.425 kilometer waterlopen. Daar komt veel bij kijken:

·         Woon je langs de waterkant? Ontdek waar je allemaal rekening mee moet houden

·         Wil je zelf werken uitvoeren aan een waterloop? Zorg voor de juiste toelatingen en maatregelen

·         Wil je graag informatie over de verschillende aspecten van waterlopenbeheer?

o    Onderhoudswerken aan waterlopen

o    Rattenbestrijding

o    Erosiebestrijding

o    Projecten tegen wateroverlast