hoofding BEVER BIEVENE

Het gemeentelijk strooiplan 

Dit gemeentelijk “noodplan bij sneeuwval of ijzelweer” voorziet dat de eigen gemeentediensten uitrukken om te strooien telkens wanneer er sneeuw of ijzel wordt voorspeld, en dit ‘s avonds en/of ’s morgens vanaf 4 uur.

Drie vuistregels zijn hierbij belangrijk:

  1. De 2 gewestwegen worden door het Vlaams Gewest gestrooid
  2. Het gemeentelijk strooiplan stelt de in het zwart aangeduide gemeentewegen als prioritair (zie plan op de volgende pagina). Dit traject waarborgt namelijk dat het schoolverkeer, het openbaar vervoer en zwaar verkeer op het grondgebied van de gemeente mogelijk blijven.
  3. De andere wegen worden pas nadien aangepakt door de gemeentelijke strooidiensten.

Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om iedereen zo vlug mogelijk tot vrijgemaakte wegen toegang te verschaffen.

Elk occasioneel vroeg of zwaar verkeer kan worden gemeld aan de bevoegde schepen,
Kristof Cattie: 0494/79 67 37