hoofding BEVER BIEVENE

Milieuadviesraad (MAR) 

De Milieuadviesraad (MAR) verleent advies bij:
-het gemeentelijk milieujaarprogramma en het gemeentelijk milieubeleidsplan;
-de gemeentelijke initiatieven met betrekking tot het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit van de gemeente;
-alle mogelijke plannen dewelke een impact op het milieu en de leefomgeving kunnen hebben. De MAR vervult tevens een informatieve en opvoedende taak naar de bevolking toe inzake leefmilieuaangelegenheden.
De MAR is tevens bevoegd om op eigen initiatief hetzij op verzoek van het schepencollege of de gemeenteraad voorstellen te doen en advies te verlenen aangaande alle kwesties die het leefmilieu aanbelangen.

 

Omgevingsambtenaar

Myriam Vanholder

 

Samenstelling

Schelfthout Emmanuel Voorzitter emmanuel.schelfthout@telenet.be
Silverans Jean-Jacques Lid  
Geeroms Michaël Lid  
Vandewinckel Bruno Lid  
Goorickx Margaret Lid  
Vandersmissen Andreas Lid  
De Ville Patrick Lid  
Renders Solange Lid  
Struye Hervé Lid  
Depreter Rudy Lid  
Mertens Stefaan Lid  
Singelé Thomas Lid  
Desmet Anja Lid  
Vanholder Myriam Administratief bediende Milieu  
Flamant Marleen Schepen van Milieu