KGA 

Gezien de zeer kleine hoeveelheden Klein Gevaarlijk Afval die in het verleden opgehaald werden in onze gemeente, werd de huis-aan-huis-inzameling van KGA stopgezet. 
De haal-methode werd vervangen door een breng-methode.

De data vindt u op de afvalkalender.