Glascontainers Muydt & Plaats (gemeentehuis) 

Het is verboden vuilnis, puin of welk afval ook te deponeren naast de glascontainer. Ook indien de container zijn maximum capaciteit heeft bereikt en u er dus geen glas meer kan in deponeren, mag u uw glas niet naast de container achter laten. Diegene die de bepaling van het GAS-reglement overtreedt moet de zaken onmiddellijk opruimen en zal bestraft worden met een administratieve geldboete van € 250.