De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Studiebeurzen schooljaar en academiejaar 2021 - 2022 - publicatie 13 april 

Aanvragen voor studiebeurzen moeten voor 5 juni 2021 bij het secretariaat van de Commissie worden ingediend.

document Studiebeurzen 2021 - 2022

Vogelgriep - ophef ophokplicht pluimvee en vogels van particuliere houders - publicatie 7 april 

document FAVV - ophef ophokplicht

Vaccinatiecentrum Koornmolen in Gooik laat geen vaccins verloren gaan en legt een reservelijst aan - publicatie 18 maart 

Om vaccins niet verloren te laten gaan, legt vaccinatiecentrum Koornmolen een reservelijst aan.
Via dit formulier verzamelt ze gegevens in functie van de vaccinatie.
Met de reservelijst vult het vaccinatiecentrum de afspraakmomenten in van burgers/inwoners die hun afspraak hebben geannuleerd of niet kwamen opdagen voor hun afspraak.

Belangrijk om te weten:

 


Fietsveiligheidscampagne gaat van start op maandag 22 maart - publicatie 22 maart 

Je hebt ze vast al gezien in onze gemeente, de blauwe borden voor meer fietsveiligheid. Samen met 187 andere gemeenten in Vlaanderen en de VSV zetten we onze schouders onder een nieuwe fietsveiligheidscampagne.

Naast inspanningen om onze wegen veiliger te maken en de inzet van de politie om geregeld controles te houden, moedigen we deze keer chauffeurs en fietsers zelf aan om ook die kleine inspanningen te leveren voor elkaar.
Een kleine moeite kan een groot effect hebben op de fietsveiligheid.

We zochten enkele locaties uit in onze gemeente waar we extra aandachtig kunnen zijn voor elkaar. Op deze locaties kan jij zelf mee het verschil maken en de fietsveiligheid verhogen.
En met een vriendelijke en positieve bedankt-knipoog kunnen we zoveel meer bereiken!


Vaccinatiecampagne COVID19 - publicatie 26 februari 

In de rubriek "Over Bever" vind je de subrubriek "VACCINATIE COVID-19", waar je alle informatie over de vaccinatiecampagne kan terugvinden.


LEADER-project Met Bruegel naar morgen 

document LEADER-project Met Bruegel naar morgen

Vaccinatiecentra Pajottenland - publicatie 15 januari 

Belangrijk bericht in het kader van de vaccinatie tegen het coronavirus

Voor de eerstelijnszone Pajottenland werd in onderling overleg tussen alle 8 gemeenten (Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en Ternat) unaniem beslist om twee vaccinatiecentra te openen. Het geografische aspect en de mobiliteitsproblematiek in het Pajottenland gaven hierin de doorslag. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren en daarom is het belangrijk dat de afstand voor elke inwoner in de hele zone zo gelijk mogelijk verdeeld is.

De gemeenten hebben 10 voorstellen naar de zorgraad van de eerstelijnszone gedaan rond geschikte locaties en hieruit waren zij het zeer snel eens dat het sportcentrum De Koornmolen te Gooik en het bedrijfsgebouw van Nv Royer te Dilbeek de plaatsen zijn die het best voldoen aan de gestelde voorwaarden van de Vlaamse en federale overheid.

De inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal zullen terecht kunnen in het sportcentrum Koornmolen (Processiestraat 15, 1755 Gooik). De inwoners van Ternat en Dilbeek zullen terecht kunnen in het bedrijfsgebouw van NV Royer (Stationsstraat 309, 1700 Dilbeek).

Beide locaties beschikken over goede parkeermogelijkheid en kunnen via het openbaar vervoer bereikt worden. Er wordt verder onderzocht hoe minder mobiele mensen geholpen kunnen worden om de centra te bereiken.

We willen nogmaals benadrukken dat alle gemeenten samen hun schouders zetten onder deze enorme operatie. Zowel qua inrichting, bewaking, onderhoud, ICT, maar ook voor vervoer van minder mobiele mensen enz. zullen alle deelnemende gemeenten nauw samenwerken.


Nieuwe sorteerregels PMD-zak sinds 1 januari 2021 - publicatie 5 januari 

De uitgebreide PMD-zak!
Wist je dat je je oude PMD-zakken verder mag gebruiken en daarin de nieuwe sorteerregels mag toepassen?
Kijk snel even op https://www.intradura.be/nl/pmd-sorteren als je niet goed weet of het in de PMD-zak mag of niet.

Lokaal Loket Kinderopvang Pajottenland - publicatie 26 november 

Wat doen wij voor jou?

Zoek je kinderopvang en…

Het Lokaal Loket Kinderopvang Pajottenland gaat met jou op weg! stel je vraag en samen met jou zoeken we naar een plaatsje.

Hoe kan je ons bereiken?

Op de website www.loketkinderopvangpajottenland.be
Op het telefoonnummer 04 78 63 42 95
Via het e-mailadres loketkinderopvangpajottenland@gmail.com


Besluit provinciegouverneur - verplichting mondmasker bij te hebben 

document Besluit provinciegouverneur - verplichting mondmasker bij te hebben

Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …