hoofding BEVER BIEVENE
 • Over Bever

 

 

De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Vaccinatiecampagne COVID19 - publicatie 26 februari 

In de rubriek "Over Bever" vind je de subrubriek "VACCINATIE COVID-19", waar je alle informatie over de vaccinatiecampagne kan terugvinden.


LEADER-project Met Bruegel naar morgen 


Vacatures Eerstelijnszone Pajottenland - publicatie 1 februari 

Dringend gezocht!
 
Eerstelijnszone (ELZ) Pajottenland (Dilbeek, Ternat, Roosdaal, Gooik, Lennik, Galmaarden, Herne en Bever) voorziet voor haar inwoners 2 vaccinatiecentra (NV Royer in Dilbeek en sportcentrum De Koornmolen in Gooik) en is in het kader daarvan op korte termijn op zoek naar extra medewerk(st)ers.
 
- Populatiemanager:
De populatiemanager staat in voor het behalen van de minimale vaccinatiegraad van 70% in de bevolking.
 
- Programmamanager
De programmamanager begeleidt de betrokken actoren in de uitwerking en uitrol van de vaccinatiecampagne binnen de eerstelijnszone.
 
- Projectmedewerker
De projectmedewerker staat, samen met de stafmedewerker van de eerstelijnszone, in voor de organisatie en ondersteuning van de vaccinatiecentra.

Iets voor jou?

Indien je meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Kathleen Verkest, kathleen.verkest@elz-pajottenland.be of 0472/61 52 27.

Bezorg ons zo snel mogelijk jouw motivatiebrief + curriculum vitae per e-mail: kathleen.verkest@elz-pajottenland.be


Tournťe Minťrale - publicatie 29 januari 

Volgende week begint Tournée Minérale⏰ Doe jij ook mee? Ontdek hier de voordelen van een maand zonder alcohol.
De DrugLijn roept alle Belgen opnieuw op om in februari een maand geen alcohol te drinken. Daar zijn goede redenen voor: alcohol heeft, ook als je weinig drinkt, invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. Door, voor het eerst of opnieuw, mee te doen met de campagne krijgt je lichaam de tijd om te recupereren van je gewoonlijke alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen zich dan ook beter in hun vel. Wat heel welkom is in deze uitzonderlijke tijden. Ga dus de uitdaging aan, en ontdek dat je geen alcohol nodig hebt om je te amuseren.

Meer info vind je op www.tourneeminerale.be .

 


Vaccinatiecentra Pajottenland - publicatie 15 januari 

Belangrijk bericht in het kader van de vaccinatie tegen het coronavirus

Voor de eerstelijnszone Pajottenland werd in onderling overleg tussen alle 8 gemeenten (Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en Ternat) unaniem beslist om twee vaccinatiecentra te openen. Het geografische aspect en de mobiliteitsproblematiek in het Pajottenland gaven hierin de doorslag. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren en daarom is het belangrijk dat de afstand voor elke inwoner in de hele zone zo gelijk mogelijk verdeeld is.

De gemeenten hebben 10 voorstellen naar de zorgraad van de eerstelijnszone gedaan rond geschikte locaties en hieruit waren zij het zeer snel eens dat het sportcentrum De Koornmolen te Gooik en het bedrijfsgebouw van Nv Royer te Dilbeek de plaatsen zijn die het best voldoen aan de gestelde voorwaarden van de Vlaamse en federale overheid.

De inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal zullen terecht kunnen in het sportcentrum Koornmolen (Processiestraat 15, 1755 Gooik). De inwoners van Ternat en Dilbeek zullen terecht kunnen in het bedrijfsgebouw van NV Royer (Stationsstraat 309, 1700 Dilbeek).

Beide locaties beschikken over goede parkeermogelijkheid en kunnen via het openbaar vervoer bereikt worden. Er wordt verder onderzocht hoe minder mobiele mensen geholpen kunnen worden om de centra te bereiken.

We willen nogmaals benadrukken dat alle gemeenten samen hun schouders zetten onder deze enorme operatie. Zowel qua inrichting, bewaking, onderhoud, ICT, maar ook voor vervoer van minder mobiele mensen enz. zullen alle deelnemende gemeenten nauw samenwerken.


Nieuwe sorteerregels PMD-zak sinds 1 januari 2021 - publicatie 5 januari 

De uitgebreide PMD-zak!
Wist je dat je je oude PMD-zakken verder mag gebruiken en daarin de nieuwe sorteerregels mag toepassen?
Kijk snel even op https://www.intradura.be/nl/pmd-sorteren als je niet goed weet of het in de PMD-zak mag of niet.

Lokaal Loket Kinderopvang Pajottenland - publicatie 26 november 

Wat doen wij voor jou?

Zoek je kinderopvang en…

 • weet je niet waar naartoe?
 • Heb je dringend een plaats nodig?
 • Heeft je kind een speciale zorgbehoefte?
 • Zoek je ook ruimere openingsmomenten?
 • Heb je het moeilijk om alles in te vullen op de computer of laptop?

Het Lokaal Loket Kinderopvang Pajottenland gaat met jou op weg! stel je vraag en samen met jou zoeken we naar een plaatsje.

Hoe kan je ons bereiken?

Op de website www.loketkinderopvangpajottenland.be
Op het telefoonnummer 04 78 63 42 95
Via het e-mailadres loketkinderopvangpajottenland@gmail.com


Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken - publicatie 25 november 

In de periode van 1 december 2020 tot 15 maart 2021 zullen oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert.

De werken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten ed. die opstoppingen binnen de bedding veroorzaken. De werken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

In de gemeente Bever wordt gewerkt aan:

 • Beverbeek
 • Heysbroekbeek
 • Carmoisbeek (Wijzebeek)
 • Beverbeek, 2e arm
 • Poreelbeek

 Bovenvermelde werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Denderbekken.


Besluit provinciegouverneur - verplichting mondmasker bij te hebben 


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …


 

Omgeving
Weersvoorspelling
Bever
Weeronline.nl - Meer weer in Beverweeronline.nl Altijd jouw weer

Vul hieronder uw zoekterm in:

zoeken