hoofding BEVER BIEVENE

Ruimtelijke ordening 

Voor alle informatie over bouwen en verbouwen, bouwvoorschriften, bijzonder plan van aanleg, gewestplan, ruimtelijk structuurplan, om te weten voor welke werken u een omgevingsvergunning nodig hebt, wanneer u een architect moet raadplegen, of hoe u een dossier moet samenstellen, kan u terecht op www.omgevingsloketvlaanderen.be > een project aanvragen en opvolgen.

Opgelet : in heel wat gevallen (o.a. zonevreemde woningen) dient er ook een openbaar onderzoek georganiseerd te worden, wat de aanvraagprocedure met 30 dagen verlengt. In elk geval dient het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen binnen de 105 dagen nadat het dossier ontvankelijk en volledig is verklaard.

Klik hier voor het ruimtelijk structuurplan van Bever.

U kan zich natuurlijk ook wenden tot onze dienst Omgeving: ro@bever-bievene.be

Vankelecom Gerda, Omgevingsambtenaar

Maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
Woensdag van 13u tot 16u

Versteldt Debby, Administratief bediende Omgeving