hoofding BEVER BIEVENE
  • Over Bever

 

 

De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Politiezone Pajottenland : maatregelen naar aanleiding van het coronavirus - update 7 april 

- alle wijkkantoren blijven gesloten (onthaaldienst)

- Het "Centraal Onthaal" te Kester, Bruneaustraat 101 zal fungeren als enig onthaalpunt binnen onze Politiezone

- Onthaaluren van het "Centraal Onthaal":

Maandag 09u00 - 12u00  en 17u00 - 19u00

Woensdag 15u00 - 19u00

Vrijdag 15u00 - 19u00

Zaterdag 10u00 - 15u00

Appoint is aangepast naar een "zonaal reservatiesysteem" zodoende dat bezoekers hun afspraak zelf kunnen boeken of laten boeken (blauw nummer 054/31.35.01).

De nieuwe link naar Appoint is vanaf nu operationeel: 

 

https://agenda.appoint.be/e/aHN0UVJrME14VXZVUlZoaDhNWTZaaFRaakdsSUhIaGpmNGQ0U3UzZ0VSQklWMVAzdkdkb1pkL1pSeXhuc3BnbkFMMnh6eXlmSlpxSThaRUF4cUtzclgwRWpWQ0ZKMGRicm9VMmp2NjUrMTg9

 


Geweld en spanningen in gezinnen tijdens de Corona-crisis : waar kan je terecht? Zoek hulp vanuit 'uw kot' en SPREEK EROVER !

De Corona-crisis zet ons noodgedwongen allemaal thuis!
Wat als zo kort op elkaar leven voor meer spanningen, ruzie of zelfs geweld zorgen?
BEN JIJ EEN VOLWASSENE bij wie spanningen thuis extra hoog oplopen?
BEN JIJ EEN KIND OF JONGERE en heb je 't gevoel dat het thuis echt niet meer gaat?
BEN JIJ EEN BUURMAN, VRIEND OF KENNIS die zich zorgen maakt, graag wil helpen maar niet goed weet hoe?
SPREEK EROVER! (gratis en anoniem).
Met iemand uit je omgeving over je zorgen spreken is vaak een eerste belangrijke stap naar hulp.
 
1712 : bij vragen over geweld voor zowel slachtoffers als getuigen
maandag tot vrijdag
telefonisch op 1712
chat : https://1712.be/chat
mail: https://1712.be
 
Nu praat ik erover : bij vragen over mishandeling & seksueel misbruik voor kinderen & jongeren
chat : http://www.nupraatikerover.be

NIEUWE TERMIJN OPENBAAR ONDERZOEK VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - publicatie 1 april  

De termijn van het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed is geschorst omwille van de civiele noodsituatie als gevolg van de coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen van 12 en 17 maart 2020. Van zodra de noodsituatie eindigt loopt de termijn van het openbaar onderzoek weer verder gedurende een resterende periode van 38 dagen. U zal van de einddatum op de hoogte worden gebracht via deze website, via een affiche die uit zal hangen in het gemeentehuis, via het Belgisch Staatsblad en via een advertentie in 3 dagbladen.

 

Tijdens de schorsingsperiode kunnen opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden nog steeds digitaal of per post bezorgd worden via:

  • het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
  • met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.

Het dossier is momenteel nog steeds raadpleegbaar op de webpagina van het openbaar onderzoek. Het dossier ligt tijdens de schorsingsperiode niet langer ter inzage in onze kantoren in Brussel en Leuven. Opmerkingen en bezwaren kunnen momenteel ook niet via afgifte op kantoor ingediend worden.


Intradura neemt maatregelen tot beperking aantal afvalzakken - publicatie 30 maart 

Vanaf vandaag gelden de maatregelen van beperking tot 3 afvalzakken per afvalstroom per adres, dit ook voor de gemeente Bever.
Wees creatief wat je hoeveelheid afval betreft door er zo weinig mogelijk te produceren. Koop lokale producten in bulk, gebruik glazen flessen en composteer, op correcte wijze, keukenafval zelf !Mededelingen naar aanleiding van de Coronacrisis - publicatie 18 maart 

1. U kan beroep doen op de boodschappendienst van het OCMW alsook op de dienst warme maaltijden. Het reglement hiervoor is terug te vinden op de gemeentelijke website.
2. De poetsdienst en klusjesdienst van het OCMW blijven operationeel. Wie echter geen poetshulp wenst, kan dit melden.
3. Afvalophalingen door de intercommunale Intradura blijven doorgaan. Bij capaciteitstekorten inzake personeel zal de focus liggen op de inzameling van restafval.
4. Politiezone Pajottenland : alle wijkkantoren zijn gesloten. Als enig onthaalpunt zal het kantoor gelegen te 1755 Kester, Bruneaustraat 101, fungeren. Zie www.politiepajottenland.be
5. De administratieve gemeentelijke en OCMW-diensten zijn op werkdagen bereikbaar via telefoon van 9u-12u. Enkel bij dringende zaken kan u langskomen, maar we vragen u eerst een afspraak te maken. Op zaterdag is het gemeentehuis tijdelijk gesloten.
6. Wat de gemeentelijke groencontainer in Muydt betreft, wachten we op nieuwe richtlijnen die ons deze voormiddag zouden bereiken. Wij houden u zo snel mogelijk op de hoogte.

Wij danken u voor uw begrip en zorg voor elkaar !


Politiebesluit Gouverneur m.b.t. het Coronavirus - publicatie 12 maart 

In het belang van de openbare gezondheid en veiligheid, worden indoor activiteiten van meer dan 1000 deelnemers verboden.

Activiteiten onder de 1000 deelnemers kunnen wel doorgaan, mits het in acht nemen van de proportionele maatregelen die voortvloeien uit het beleid van 'social distancing'. 

In bijlage het besluit van de Gouverneur en de aanbevelingsnota


Kinderopvang 't Sterretje zoekt jobstudenten voor de maand augustus 


Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed provincie Vlaams-Brabant 2020 

VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 2 maart tot en met 30 april 2020 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat kan op drie manieren:

  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op de kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brussel of Leuven, tijdens de kantooruren (9u-12u en 13u-16u):
    • Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5 te 1000 Brussel
    • Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 94 te 3000 Leuven

Het dossier is raadpleegbaar op de website: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/266.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in de kantoren van het agentschap in Brussel en in Leuven. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 16.30 uur. In het Dirk Boutsgebouw in de Diestsepoort 6 in Leuven, ben je welkom na telefonische afspraak op 016 66 59 00.


Zit u met vragen over het coronavirus? 

Surf snel naar www.info-coronavirus.be .


Eťn keuzemenu voor de twee noodnummers vanaf 11 februari 2020 

Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator van de noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt.


De Lijn: aanpassingen aanbod vanaf 6 januari 2020 

Vanaf maandag 6 januari wijzigt De Lijn de dienstregeling en/of reisweg van enkele lijnen. Zo stemmen we ons aanbod o.a. beter af op de schooluren of situatie op de weg. Het overzicht vind je op deze pagina. De wijzigingen zijn alvast zichtbaar in onze routeplanner, wanneer je een datum na 6 januari 2020 ingeeft.


Ophef captatieverbod waterlopen 


Weg van huis? Laat het weten aan de politie ! Gratis politietoezicht 


De Kankerlijn van Kom op tegen Kanker breidt haar online dienstverlening uit 

Bij de Kankerlijn kunnen mensen met kanker en hun familie of omgeving anoniem terecht voor een luisterend oor of deskundig advies, voor informatie over juridische, medische, psychologische en sociale aspecten van kanker.
De Kankerlijn hoort ook graag waar kankerpatiënten en mensen uit hun omgeving het moeilijk mee hebben. Zo kan het problemen detecteren en waar mogelijk voor structurele oplossingen pleiten. Ook ideeën en suggesties om de zorg te verbeteren, zijn welkom.

Vanaf maart 2018 kunnen mensen gebruik maken van een online chataanbod op maandag van 9u tot 12u, op woensdag van 14u tot 17u en van 19u30 tot 22u30.

http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/brochure_kankerlijn_2018_v6_def.pdf

 


Noodcentrales nu ook bereikbaar via App 

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block hebben vandaag de applicatie “112 BE” voorgesteld. Via deze app kunnen burgers in nood hulp inroepen van brandweer, ambulance en/of politie in België. Het gebruik van de app kan belangrijke tijdswinst opleveren bij de behandeling van noodoproepen. Uiteraard kunnen burgers de noodcentrales ook nog altijd via een klassieke telefonische oproep bereiken, via de vaste telefoon of per gsm.

1 app, 3 hulpdiensten

Eens je de app hebt geïnstalleerd op je smartphone, hoef je de noodnummers niet langer te onthouden en kan je die dus ook niet vergeten in een panieksituatie. Eén klik op het icoontje van brandweer, ambulance of politie volstaat om een oproep tot stand te brengen of de chatfunctie te openen.

Lokalisatie

Dankzij de lokalisatiefunctie in de app kunnen hulpdiensten je makkelijker terugvinden in een noodsituatie. Op een afgelegen plaats, in een bos of te midden van een ingewikkeld netwerk van autosnelwegen is het vaak moeilijk om uit te leggen waar je je exact bevindt. De app geeft daarom je exacte gps-coördinaten door aan de noodcentrale van zodra er verbinding wordt gemaakt en stuurt daarna om de 30 seconden een update van je positie. Dit kan kostbare tijdswinst opleveren. Als je na het eerste contact met de noodcentrale niet meer reageert, kan die centrale bovendien je smartphone laten rinkelen via de app. Zo kunnen de hulpdiensten je makkelijker terugvinden.

Download en registreer

Met een goede internetverbinding duurt het … 112 seconden om de app “112 BE” te downloaden op je smartphone en je te registreren. Je vindt de app terug in de Play Store (Android) en in de App Store (Apple) via de zoekterm “app 112 BE”. Na de installatie kan je het icoontje van de app op het beginscherm van je smartphone plaatsen zodat je het makkelijk terugvindt in een noodsituatie. Om je vervolgens ook te registreren in de app moet je een aantal korte vragen beantwoorden.

Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België.

Meer info: www.112.be


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …


 

Deze week in uw gemeente!

13 APR

Heb je zin om paaseitjes te rapen samen met de paashaas?

Kinderen tussen 2 jaar en 8 jaar zijn van harte welkom op onze Paaseierenraap vanaf 10u in de gemeentelijke speeltuin achter de basisschool Ak’Cent (Kerkhove 14). 

Organisatie : ...

 
Omgeving
Weersvoorspelling
Bever
Weeronline.nl - Meer weer in Beverweeronline.nl Altijd jouw weer

Vul hieronder uw zoekterm in:

zoeken