hoofding BEVER BIEVENE
 • Over Bever

 

 

De laatste nieuwtjes

uit onze gemeente

Uitbreiding captatieverbod Vlaams-Brabant vanaf 30 mei 2020 - publicatie 2 juni 


Ingevolge de uitzonderlijke aanhoudende droogte heeft de gouverneur een politiebesluit uitgevaardigd dat een captatieverbod instelt - publicatie 25 mei 

Dit verbod wordt voor onbepaalde tijd ingesteld.

 


De politiezone Pajottenland verkoopt haar verplaatsbare bewakingscamera met toebehoren - publicatie 20 mei 


Openbaar onderzoek vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed Vlaams-Brabant - publicatie 19 mei 


Mondmasker voor elke Beverse inwoner vanaf 12 jaar - publicatie 8 mei 

Het gemeentebestuur startte deze ochtend met de aan huis bedeling van mondmaskers voor elke inwoner vanaf 12 jaar.

Indien u een probleem zou ervaren, kan u zich wenden tot de administratieve dienst van het gemeentehuis op het nummer 054 58 89 25.

Check dus zeker uw brievenbus vóór het weekend!

#samenzorgenvoorelkaar


Renovatielening provincie Vlaams-Brabant - publicatie 6 mei 

Bij de provincie kan u  een bijkomende lening aanvragen voor renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van inwonende personen. De premie bedraagt maximaal € 20.000 en voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap € 22.500 aan een intrestvoet van 0,50% en moet worden terugbetaald op maximum 20 jaar.

Om in aanmerking te komen mag uw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger liggen dan 41.120 euro voor een alleenstaande en 58.270 euro voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met 3.520 euro per persoon ten laste. Er wordt hiervoor gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden (inkomen 2017 – aanslagjaar 2018). De aanvrager mag hiernaast geen andere woning in eigendom hebben.

Meer informatie via:

https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/leningen-premies-subsidies

Of de sociaal adviseurs van Woonwinkel Pajottenland

Bart Nachtegael, 0490/11 11 96, bart.nachtegael@3wplus.be

Renaat Bockstael, 0483/27 48 53, renaat.bockstael@3wplus.be

Dienstverlening gemeentelijke en OCMW-diensten opnieuw normaal - publicatie 5 mei 

De administratieve diensten van de gemeente en het OCMW werken vanaf heden opnieuw volgens de normale openingsuren, inclusief zaterdag van 10u tot 12u.

We vragen u echter om, bij voorkeur, telefonisch contact op te nemen met de bevoegde dienst om eerst te proberen uw vraag via deze weg te kunnen afhandelen.

Indien u zich toch tot onze gebouwen moet begeven, vragen wij u met aandrang de maatregelen met betrekking tot social distancing en ontsmetting van de handen bij het binnenkomen, na te leven. 

Wist u dat u via de online toepassing van "Mijn dossier" thuis het Rijksregister kan raadplegen en gratis persoonlijke attesten kan afdrukken? Dit spaart u een ritje naar het gemeentehuis.

https://www.youtube.com/watch?v=Md_RWZZ6cnk&list=PLWl61uRNcB_FnnCGDzaCEzXRkPY4ar12p&index=2&t=0s&app=desktop&fbclid=IwAR2GFYVp9i3JAClOv6ZsCv7eCqKktMVIn7vCvmjoI8YqJYlOHOB2TUQ9wj8

Wij danken u ! #samentegencorona


Maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus vanaf 4 mei - publicatie 30 april 

Hierbij geven we u nog eens een kort overzicht van de nieuwe maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad werden genomen in het kader van de Corona-crisis.

De vooropgestelde data zijn steeds onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie.

vanaf 4 mei

Afspreken met 2 vrienden kan:

 • voor een sportieve activiteit
 • buiten
 • met voldoende fysieke afstand

Bedrijven openen
Telework is de norm

Stoffenwinkels openen

Ziekenhuizen breiden toegang tot algemene en gespecialiseerde zorg op een veilige manier uit

Je neus en mond beschermen met een mondmasker of alternatief is

 • aanbevolen op plaatsen waar je geen 1,5 m afstand kan houden
 • verplicht op het openbaar vervoer, als je ouder bent dan 12 jaar

vanaf 11 mei

Winkels openen

 • onder strenge voorwaarden
 • ongeacht de grootte of het type winkel
 • met uitzondering van contactberoepen (bv. kappers)

vanaf 18 mei

Basis- en middelbare scholen openen

 • in kleine groepen
 • onder strenge voorwaarden
 • voor sommige leerlingen

mogelijke test op 15 mei

Enkel na een grondige evaluatie en onder strenge voorwaarden

 • contactberoepen starten op
 • musea openen
 • familiebijeenkomsten zijn mogelijk
 • afspreken met meer dan 2 personen
 • een ééndaagse uitstap in het binnenland

vanaf 8 juni

De Nationale Veiligheidsraad bestudeert wat kan of niet voor:

 • restaurants en cafés
 • meerdaagse reizen binnen en buiten België
 • kleinere openluchtevenementen
 • toeristische attracties
 • jeugdkampen en zomerstages

NIEUWE TERMIJN OPENBAAR ONDERZOEK VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - publicatie 1 april  

De termijn van het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed is geschorst omwille van de civiele noodsituatie als gevolg van de coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen van 12 en 17 maart 2020. Van zodra de noodsituatie eindigt loopt de termijn van het openbaar onderzoek weer verder gedurende een resterende periode van 38 dagen. U zal van de einddatum op de hoogte worden gebracht via deze website, via een affiche die uit zal hangen in het gemeentehuis, via het Belgisch Staatsblad en via een advertentie in 3 dagbladen.

 

Tijdens de schorsingsperiode kunnen opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden nog steeds digitaal of per post bezorgd worden via:

 • het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/266.
 • met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.

Het dossier is momenteel nog steeds raadpleegbaar op de webpagina van het openbaar onderzoek. Het dossier ligt tijdens de schorsingsperiode niet langer ter inzage in onze kantoren in Brussel en Leuven. Opmerkingen en bezwaren kunnen momenteel ook niet via afgifte op kantoor ingediend worden.

Kinderopvang 't Sterretje zoekt jobstudenten voor de maand augustus 


Zit u met vragen over het coronavirus? 

Surf snel naar www.info-coronavirus.be .


Eťn keuzemenu voor de twee noodnummers vanaf 11 februari 2020 

Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator van de noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt.


De Lijn: aanpassingen aanbod vanaf 6 januari 2020 

Vanaf maandag 6 januari wijzigt De Lijn de dienstregeling en/of reisweg van enkele lijnen. Zo stemmen we ons aanbod o.a. beter af op de schooluren of situatie op de weg. Het overzicht vind je op deze pagina. De wijzigingen zijn alvast zichtbaar in onze routeplanner, wanneer je een datum na 6 januari 2020 ingeeft.


Ophef captatieverbod waterlopen 


Weg van huis? Laat het weten aan de politie ! Gratis politietoezicht 


De Kankerlijn van Kom op tegen Kanker breidt haar online dienstverlening uit 

Bij de Kankerlijn kunnen mensen met kanker en hun familie of omgeving anoniem terecht voor een luisterend oor of deskundig advies, voor informatie over juridische, medische, psychologische en sociale aspecten van kanker.
De Kankerlijn hoort ook graag waar kankerpatiënten en mensen uit hun omgeving het moeilijk mee hebben. Zo kan het problemen detecteren en waar mogelijk voor structurele oplossingen pleiten. Ook ideeën en suggesties om de zorg te verbeteren, zijn welkom.

Vanaf maart 2018 kunnen mensen gebruik maken van een online chataanbod op maandag van 9u tot 12u, op woensdag van 14u tot 17u en van 19u30 tot 22u30.

http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/brochure_kankerlijn_2018_v6_def.pdf

 


Noodcentrales nu ook bereikbaar via App 

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block hebben vandaag de applicatie “112 BE” voorgesteld. Via deze app kunnen burgers in nood hulp inroepen van brandweer, ambulance en/of politie in België. Het gebruik van de app kan belangrijke tijdswinst opleveren bij de behandeling van noodoproepen. Uiteraard kunnen burgers de noodcentrales ook nog altijd via een klassieke telefonische oproep bereiken, via de vaste telefoon of per gsm.

1 app, 3 hulpdiensten

Eens je de app hebt geïnstalleerd op je smartphone, hoef je de noodnummers niet langer te onthouden en kan je die dus ook niet vergeten in een panieksituatie. Eén klik op het icoontje van brandweer, ambulance of politie volstaat om een oproep tot stand te brengen of de chatfunctie te openen.

Lokalisatie

Dankzij de lokalisatiefunctie in de app kunnen hulpdiensten je makkelijker terugvinden in een noodsituatie. Op een afgelegen plaats, in een bos of te midden van een ingewikkeld netwerk van autosnelwegen is het vaak moeilijk om uit te leggen waar je je exact bevindt. De app geeft daarom je exacte gps-coördinaten door aan de noodcentrale van zodra er verbinding wordt gemaakt en stuurt daarna om de 30 seconden een update van je positie. Dit kan kostbare tijdswinst opleveren. Als je na het eerste contact met de noodcentrale niet meer reageert, kan die centrale bovendien je smartphone laten rinkelen via de app. Zo kunnen de hulpdiensten je makkelijker terugvinden.

Download en registreer

Met een goede internetverbinding duurt het … 112 seconden om de app “112 BE” te downloaden op je smartphone en je te registreren. Je vindt de app terug in de Play Store (Android) en in de App Store (Apple) via de zoekterm “app 112 BE”. Na de installatie kan je het icoontje van de app op het beginscherm van je smartphone plaatsen zodat je het makkelijk terugvindt in een noodsituatie. Om je vervolgens ook te registreren in de app moet je een aantal korte vragen beantwoorden.

Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België.

Meer info: www.112.be


Burgemeestersconvenant - 25.06.2014 

Bever ondertekent het burgemeestersconvenant voor minder CO2-uitstoot.

Op 25 juni ondertekende onze burgemeester samen met 56 vertegenwoordigers van andere gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant in het provinciehuis te Leuven. Dit is de grootste groep gemeenten in België en Europa om gezamenlijk het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Bever engageert zich hiermee om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2020 met minstens twintig procent te verminderen.

De Europese Commissie besliste om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen omdat zij een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatverandering.

Als je bedenkt dat liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit, kan je als gemeente niet langer aan de kant blijven staan.

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert Bever zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 procent te verminderen. Samen met de andere Vlaams-Brabantse gemeenten gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Strategie

De gemeente zal binnen het jaar een klimaatactieplan opmaken met concrete maatregelen om de doelstelling te behalen. Om dit plan op te stellen, baseert de gemeente zich op een CO2-nulmeting. Deze nulmeting is, in samenwerking met de provincie, uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid.

De Europese Commissie duidde de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven aan als regionale coördinator[en] om de lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen met advies, opleidingen, subsidies, modelactieplannen en draaiboeken, …


 

Deze week in uw gemeente!

06 JUN

Van harte welkom op ons jaarlijks schoolfeest - GBS Ak'Cent - Kerkhove 14 - Bever 

 
Omgeving
Weersvoorspelling
Bever
Weeronline.nl - Meer weer in Beverweeronline.nl Altijd jouw weer

Vul hieronder uw zoekterm in:

zoeken